سایت جدید فراورده های محلی دهاتی راه اندازی شد
سایت دهاتی با ساختاری جدید حهت معرفی محصولات جدید محلی خود به عموم مشتریان و علاقمندان به مصرف محصولات دهاتی راه اندازی گردیده است..

بستنی دهاتی محصول پرطرفدار
بستنی دهاتی با شیر محلی تازه یکی از خوشمزه ترین محصولات محلی دهاتی بین هواداران می باشد.

معرفی محصولات جدید محلی دهاتی.
محصولات جدید دهاتی در بسته بندی های جدید آماده ارائه به علاقمندان دهاتی گردید

کلوپ هواداران دهاتی بزودی راه اندازی خواهد شدو به بازار عرضه گردید.
کلوپ هواداران دهاتی با برگزاری جشنواره ها و مسابقات جذاب برای علاقمندان دهاتی بزودی راه اندازی خواهد شد.